NĚMČINA PRO DĚTI

Ačkoliv dnes všichni prosazují především angličtinu, je výhodou umět ještě další světový jazyk. Němčina je sice mnohými zatracována, ale je jazykem, který má budoucnost. Umět anglicky je dnes samozřejmostí, ale pokud se Vaše děti naučí dobře německy, budou mít zcela jistě v dnešním nejistém světě velkou výhodu. V současné době probíhá v naší jazykové škole několik kurzů němčiny pro děti a musím říci, že znalosti velké většiny z dětí jsou obdivuhodné! :) Důraz klademe na výborné zvládnutí základních gramatických jevů a ucelené slovní zásoby, které jsou nutné pro běžnou komunikaci. Děti se neučí pouze otrocky překládat věty nebo se nešprtají nazpamět slovíčka. Slovní zásobu neustále procvičujeme pomocí kartiček, obrázků, definicí a snažíme se ji hlavně prakticky používat při scénkách, telefonických rozhovorech, diskuzích a v nejrůznějších dialozích.

                    

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KONÁNÍ KURZU

 • kurzy probíhají 1 x týdně (90min)
 • celkem výukových lekcí za pololetí: 17-18
 • 1.pololetí (září-leden); 2.pololetí (únor-červen)
 • malé skupinky: 4-6dětí
 • kurzy jsou rozdělené podle věku a pokročilosti
 • cena kurzu: 4.900,-Kč /pololetí

Sestavte si vlastní skupinku

 • sestavte si vlastní skupinku o 4 dětech (stejná úroveň a věk)
 • v termínech konání kurzu se Vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc

VÝUKOVÝ MATERIÁL

 • pro výuku používáme učebnice "KIKUS" "TAMBURIN", "PING PONG", "TANGRAM" a vlastní řadu učebnic pro předškoláky (4 díly) a školáky
 • tyto kvalitní učebnice jsou doplněny výukovým materiálem vytvořeným naší jazykovou školou
 • vlastní výukové materiály slouží především k procvičení základní slovní zásoby a gramatických jevů (je nutné, aby si děti určité vazby pevně zafixovaly)

PRŮBĚH VÝUKY

 • výuka je koncipována tak, aby si děti zvykly na určitý pravidelný řád
 1. kontrola domácího úkolu
 2. test (5min)
 3. procvičování látky z předešlé hodiny
 4. výklad nové látky
 5. práce s učebnicí/pracovním sešitu
 6. přestávka (10minut)
 7. konverzace (opakování probrané látky)
 8. hra (tematicky zaměřená)
 9. zadání domácího úkolu

VÝUKOVÁ METODA

 • při výuce se snažíme kombinovat nejrůznější metody (vycházíme z individuálních potřeb studentů)
 • důraz však klademe na komunikaci (scénky, divadlo, rozhovory, vyprávění, popis ...)
 • rozvoj všech řečových doveností (mluvení, psaní, poslech, čtení)
 • nejvíce však používáme takzvanou "kartičkovou metodu"
 • tato metoda se osvědčila nejen u dětí, ale i při výuce dospělých
 • určité gramatické jevy, slovní zásoba, otázky k tématům, obrázky, fráze, slovní spojení, celé věty jsou rozdělené do obálek a používány k procvičování
 • tato metoda umožňuje rychlé, účinné a zábavné procvičování probrané látky a upevnění základních znalostí a vede k aktivnímu zvládnutí jazyka

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode