ANGLIČTINA PRO DĚTI

Naší snahou je, aby děti získaly pevné základy, na kterých budou moci později stavět. Důležité je, aby jazyk dostaly do krve a o to se všemi silami snažíme a myslíme si, že se nám to úspěšně daří :)

          

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KONÁNÍ KURZŮ

 • kurzy probíhají 1 x týdně (90min)
 • celkem výukových lekcí za pololetí: 17-18
 • 1.pololetí (září-leden); 2.pololetí (únor-červen)
 • malé skupinky: 5-7 dětí
 • kurzy jsou rozdělené podle věku a pokročilosti
 • cena kurzu: 4.900,-Kč /pololetí

sestavte si vlastní skupinku

 • sestavte si vlastní skupinku o 4 dětech (stejná úroveň a věk)
 • v termínech konání kurzu se Vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc

 

Výukový materiál

 • pro výuku používáme  jak cizojazyčné učebnice tak vlastní řadu učebnic jak pro předškoláky (4 díly) tak i školáky
 • tyto učebnice jsou doplněny výukovým materiálem vytvořeným naší jazykovou školou
 • vlastní výukové materiály slouží především k procvičení základní slovní zásoby a gramatických jevů

 

Průběh výuky

 • výuka je koncipována tak, aby si děti zvykly na určitý pravidelný řád
 1. kontrola domácího úkolu
 2. test (5min)
 3. procvičování látky z předešlé hodiny
 4. výklad nové látky
 5. práce s učebnicí/pracovním sešitu
 6. přestávka (10minut)
 7. konverzace (opakování probrané látky)
 8. hra (tematicky zaměřená)
 9. zadání domácího úkolu

Výuková metoda

 • při výuce se snažíme kombinovat nejrůznější metody (vycházíme z individuálních potřeb studentů)
 • důraz však klademe na komunikaci (scénky, divadlo, rozhovory, vyprávění, popis ...)
 • rozvoj všech řečových doveností (mluvení, psaní, poslech, čtení)
 • nejvíce však používáme takzvanou "kartičkovou metodu"
 • tato metoda se osvědčila nejen u dětí, ale i při výuce dospělých
 • určité gramatické jevy, slovní zásoba, otázky k tématům, obrázky, fráze, slovní spojení, celé věty jsou rozdělené do obálek a používány k procvičování
 • tato metoda umožňuje rychlé, účinné a zábavné procvičování probrané látky a upevnění základních znalostí a vede k aktivnímu zvládnutí jazyka

PŘÍKLAD:

 • nová látka ("Present simple") (přítomný čas prostý)
 • kartičky
 1. základní slovesa v angličtině (např. cook, sleep, go, come, play, read, write, buy ...)
 2. základní slovesa v češtině (např. vařit, spát, jít, přijít, hrát, číst, psát, kupovat ...)
 3. základní věty v angličtině (např. My mum cooks every day. I play with my dad ...)
 4. základní věty v češtině (např. Moje maminka vaří každý den. Hraju si se svým tatínkem ...)
 5. základní otázky v angličtině (např. Do you cook every day? Does your brother go to school? ...)
 6. základní otázky v češtině (např. Vaříš každý den? Chodí tvůj bratr do školy? ...)
 7. zápor (např. Moje maminka nevaří každý den. Můj bratr nechodí do školy. ...)
 8. konverzační témata "Denní rutina" (What time do you usually get up? What do you usually have for breakfast?)

 

 • procvičovat je pak možné různými způsoby
 • důležité je, aby si děti nový gramatický jev a základní slovní zásobu zafixovaly a uměly ji aktivně používat
 • formou kartiček se snažíme, aby děti uměly rychle přepínat mezi angličtinou a češtinou a vyhnuly se tak otrockému překládání

 

DOTAZY: prosím směřujte na info@jazykylaurus.cz  nebo na tel.: 731 411 946

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode